OTO JEST KAPŁAN WIELKI!

Oto jest Kapłan wielki,
Ktrego w miłości wiecznej wybrał Pan,
Aby rsł w pełni łask wśrd ludu swego,
Błogosławieństwo wszystkich ludw nad nim spoczęło,
A przymierze z niebem skroń jego wieńczy.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze
I na wieki wiekw. Amen.
Aby rsł w pełni łask wśrd ludu swego.

kaplan
Jezus
babel
Start
Login:
Haso:
Rejestracja

Bardzo lubi� Krzyśka
Bardzo lubi� B�oniara
Witam